· ehitusalased konsultatsioonid

SOLNESS.OÜ

 · ehituse kavandamine
 · projekteerimine e-post
solness@projekteerija.ee

 · ehitusjärelevalve juhataja
Piret Lai
TELEFON
527 09 42
 · ehitiste mõõdistamine insener
Jüri Viitmann
TELEFON
534 610 58